Heading image

Projekty

logo AKH

AKADEMIE KOMORNÍ HUDBY

Akademie komorní hudby se věnuje podpoře mladých talentů z České republiky a vzdělávání v oboru komorní hry. Skrze každoroční konkurzy vybírá nejlepší hráče a hráčky na smyčcové, dechové a klávesové nástroje.

Výuka je realizována formou projektů, během kterých stipendisté připraví společně s lektory program, jenž je v závěru proveden na několika návazných koncertech. Akademie každoročně poskytuje vybraným studentům stipendia, která pokrývají náklady spojené se studiem, včetně ubytování a stravy.

Akademie má mezinárodní přesah díky úzké spolupráci s německou nadací Villa Musica Rheinland-Pfalz. Ta představuje možnost pro české studenty seznámit se a společně vystupovat na pódiu se špičkovými studenty a pedagogy německých vysokých škol.

Lektory nadace Villa Musica každou sezónu doplňují vybraní pedagogové a sólisté z České republiky.

Projekty Akademie komorní hudby jsou organizovány za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Středočeského kraje, Ministerstva kultury ČR a dalších.

VÁŽNÝ ZÁJEM

Projekt Vážný zájem vznikl v roce 2016 jako myšlenka, která si dala za úkol zvýšit zájem o vážnou hudbu a přivést kulturu domácích a salónních koncertů do českého prostředí. Z původně nadšeneckého happeningu, který zaujal česká i zahraniční média, a který hned v prvním roce pomohl uspořádat přes stovku domácích koncertů, se stala organizace, která pomocí moderních komunikačních kanálů přitahuje k vážné hudbě posluchače, kteří by si k ní cestu jen tak nenašli.

Kulturu domácích či salónních koncertů lze dohledat napříč osou časovou i geografickou. Pro mnoho posluchačů bývá překvapivé zjištění, že například nemalý počet skladeb Antonína Dvořáka byl premiérován na salónních koncertech. Stejně jako většina Beethovenových děl měla své soukromé premiéry nejprve pro vybrané “domácí” publikum jeho mecenášů. V dnešní době zažívá tento druh koncertů svou renesanci a Vážný zájem napomáhá šíření této myšlenky.

Během osmi let fungování Vážný zájem uspořádal několik stovek malých koncertů po celé České republice. Vedle koncertů domácích se postupně zformovala i řada koncertů salónních, které již v posledních dvou letech utváří ucelenou dramaturgii lákající nové posluchače.

Discover more atvaznyzajem.cz

Ševčíkova akademie & festival

Ševčíkova akademie nabízí mladým talentovaným hráčům a hráčkám na smyčcové nástroje studium v České republice pod vedením špičkového mezinárodního lektorského týmu. Uměleckými vedoucími akademie jsou houslista Josef Špaček a violoncellista Tomáš Jamník.

Akademie převzala jméno Otakara Ševčíka, významného houslisty a pedagoga, který na přelomu 19. a 20. století vytvořil převratnou nástrojovou školu, která je dodnes respektována. Kromě výuky mladých talentů si Akademie klade za cíl zlepšit povědomí o osobnosti Otakara Ševčíka a jeho metodice a dále také nabídnout kulturní program v jeho rodném městě Horažďovicích a jejich okolí, okresu Klatovy.

Koncepce Ševčíkovy akademie je unikátní, nabízí vzdělání nejen středoškolským a vysokoškolským studentům hudby, ale také dětem a učitelům. Volnou předlohou tohoto systému je komplexní metoda Otakara Ševčíka, která se právě věnuje intenzivně také začínajícím hráčům a hráčkám a zároveň je završena vrcholnou nástrojovou technikou.